Uncover insights with historical data

Not only can you view real-time data from your machine with acirro+ dashboards. With the download feature, in acirro+, you can now pull historical process data from the cloud and use them directly in Excel, Microsoft Power BI or a third-party application to uncover insights and perform further analysis and optimization.

Historical process data from your machine can bring light to lots of areas of interest and provide insights about production downtime, enabling you to increase your runtime, product output and profits. Rising temperature in motors or other equipment can indicate need for maintenance. Data can form the basis to provide documentation of regulated processes e.g. documentation of CO2 emissions. All to make use of existing data and help make better and faster decisions.

Power BI

The download feature enables you to analyze historical data from a single device e.g. process data from our IIoT ready X2 HMIs or BoX2 devices, and even look at data from an entire production unit. In acirro+, you simply select which tags to monitor, the date interval and download all the data to a CSV file.

We offer templates for Excel and Microsoft Power BI for easy data import and handling, free of charge and available to download from the Smart engineering section in our Smartstore.

Download template for Power BI here

Download template for Excel here

 


Yeni analizler ve iş fırsatları


Tüm verilere tek bir yerden erişme

Nerede olurlarsa olsunlar makinelerden veri toplayın ve tek bir güvenli, bulut tabanlı konumda saklayın. Verileri daha kolay bir şekilde sunmanızı ve etkili veri analizini kolaylaştırmanızı sağlar. Neler düzgün çalışıyor ve nelerin gözden geçirilmesi gerekiyor? Veri birleştirme işlemi veri çoğaltma, birden fazla veritabanıyla ilişkili maliyetler ve birden fazla veri yönetim noktası gibi verimsizlikleri azaltır.

Geleceği tahmin etmeye yardımcı olan geçmiş verileri

Geçmişi analiz edip anlamak için büyük miktarlardaki geçmiş verilerini saklayın. Kesintileri daha hızlı tanılayarak çözüm süresini kısaltabileceksiniz. Gelişim modellerini, ortalama değişimleri ve en yüksek veri değişikliklerini anlamak çok önemlidir ve geçmiş verileri gelecekteki olayları tahmin ederek buna göre hareket etmenize yardımcı olur.

Güvenli veri saklama

Bulut çözümümüz, tüm veriler için gelişmiş bir güvenlik seviyesinden yararlanılan Microsoft Azure'u temel alır. Bu, kaynak ve hedef verileri inceleyip paket içeriği bütünlüğünü, şifrelemeyi kontrol ederek verileri yetkisiz kullanıcıların yanı sıra olay kaydından ve bulut veri merkezlerinin yüksek fiziksel güvenliğinden koruyan gelişmiş güvenlik duvarlarını içerir.
Beijer Electronics ile iletişime geçin

Mühendislikte karşılaştığınız zorluklar için doğru çözümleri ve ürünleri bulmak için uzmanlarımızdan yararlanın.

 

Contact info